Cash flow

Bij evenementen en festivals komen de geldstromen pas op gang als het evenement plaatsvindt. Natuurlijk zijn er in veel gevallen ticketverkoop opbrengsten echter door de veranderende geldstromen waarbij betrokken partijen vooraf hun betaling of aanbetaling willen hebben is de financiële ruimte vaak beperkt.

Op basis van verkoopcijfers tijdens het evenement van voorgaande jaren is het soms mogelijk om voorschot te financieren waarmee bijvoorbeeld de inkoop van eten en drinken kunnen worden voorgefinancierd.  Door onze ervaringen weten wij dat cash flow financieringen bij banken niet eenvoudig zijn te realiseren omdat banken vaak zekerheden willen hebben en betalingen vanuit toekomstige rendement vaak niet toereikend zijn.

We Insure heeft contacten met diverse partijen die bereid zijn kortlopende cashflow financieringen te verstrekken op basis van toezeggingen vanuit fondsen. Neem contact met ons op voor een passend advies, altijd geheel vrijblijvend.

Wat financiert een voorschot financiering en hoe beoordelen zij het risico?

Ze financieren de verwachte inkomsten op basis van resultaten vanuit het verleden gekoppeld aan marktgegevens van vergelijkbare evenementen. De bank bekijkt bijvoorbeeld de geldstromen van voorgaande evenementen om het terugbetaalrisico in te schatten

De financier berekend voor zijn financier een vaste vergoeding gebaseerd op het voorschot en de periode en dat bedrag wordt direct in rekening gebracht.

Zekerheidstelling cash flow financier:

Onze financiers willen dat het evenement goed verzekerd is en dan zij als mede begunstigde op de polis worden benoemd in geval van een annulering van het evenement.