Cash flow

Bij bouwprojecten, of het nu gaat om woningen, hotels, weg en waterbouw worden steeds vaker aanbetalingen vooraf als eis gesteld. Dat betekent dat opdrachtgevers de bouwers een aanzienlijk voorschot moeten betalen en daarmee ook risico’s lopen dat er onverhoopt iets mis gaat met de bouwer.

We Insure bemiddelt bij financiële garantie verzekeringen voor alle betrokken partijen, dat betekent dat bijvoorbeeld een opdrachtgever een garantie afgeeft aan de aannemer waarin verklaard wordt dat de opdrachtgever goed is voor zijn geld. Met die garantiestelling kan de aannemer dan vaak een financiering regelen voor de door hem te verrichten werkzaamheden. Mocht de opdrachgever niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en insolvent verklaard worden dan zijn de reeds gedane investeringen door de aannemer verzekerd en krijgt hij zijn gelden betaald.

Maar ook omgekeerd kunnen er garantie worden afgegeven. Zo willen veel overheden niet het risico lopen dat zij met half gebouwde projecten blijven zitten en vragen zij een garantiestelling aan van de projectontwikkelaar/opdrachtgever. Daarmee laat de overheid de kredietwaardigheid van de projectontwikkelaar/opdrachtgever toetsen.

Met die garantiestelling zijn veel banken bereid de bouwkosten voor te financieren omdat zij weten dat er in elke fase van het project voldoende garanties zijn die hun risico afdekken. Daarmee krijgt de projectontwikkelaar de financiële ruimte voor realisatie van het project.

Hoe beoordelen verzekeraars het risico?

Zij kijken vooral naar de financiële gegevens van de aanvrager en laten een kredietwaardigheidstoets uitvoeren. Dan kijken ze naar de betaalbaarheid van de renteverplichtingen gedurende het project, maar ook naar de betaalbaarheid van de garantie premies. Dat is essentieel omdat projecten soms jaren kunnen lopen en ze dan jaarlijks hun garantie premie in rekening willen brengen en betaald willen krijgen.

We Insure heeft contacten met diverse partijen die bereid zijn garanties af te geven maar ook financieringsinstanties die bereid zijn financieringen te verstrekken.

Neem contact met ons op voor een passend advies, altijd geheel vrijblijvend.